8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

Bu kazanımda ayet ve hadislerden hareketle kaza ve kader kavramını AÇIKLAMAK hedeflenmiştir.
Öncelikle bu kavramları öğrenelim.
Kader: Terim olarak ise kader; Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir. Yine varlıkları istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah’ın (c.c.) önceden bilmesi ve düzenlemesine kader denir.
Kaza: Kelime anlamı, Kader inancının iyi anlaşılabilmesi için kaza kavramının da bilinmesi gerekir. Kelime olarak kaza, hükmetmek, emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek anlamlarına gelir. Terim anlamı ise kaza, ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde Allah (c.c.) tarafından yaratılması demektir.
Örneğin; “Su 100 derecede kaynar.” Kuralı kader kavramını ifade ederken, 100 dereceye ulaşan suyun kaynaması da kazadır.
Şimdi bir etkinlik yapalım.