Murat ÖZYILMAZ

BİLİNÇ VE ANLAYIŞ

Namaz insanın insanca yaşayabilmesi için gerekli bir ibadettir. Allah insanı insan olarak yarattıktan sonra bunu en az günde 5 defa...
Elinde keseri inşaat önlüğünde altılık çivi aradı hiç düşünmeden. Artık el alışkanlığı olmuştu önlüğünde çivi aramak. Ne yapacaktı bilemiyordu. Zihni bir...
"Başkalarının doğru veya yanlış inanışları davranışları, aklı ve geleneği yine toplumun yanlışı olmaktan başka bir hale dönüşmeyecektir. Çünkü pergelin...
Kendimize ait ve öze dönük bir kültür için eğitim yoluyla çalışmak ve uğraşmak asla toplum mühendisliği değil hatta tam tersine...
Sivil Toplum gelişmiş toplumların kavramı olmakla birlikte artık ülkemizin de bir gerçeği haline gelmiştir. Çünkü sorunları çözmek için hangi yolu...
Bir önceki yazımda değerlerin kaynağı konusuna değinmiştim. Bu yazımda Türkiye'de Değerler Eğitimi Anlayışı Üzerine eleştirel ve sosyolojik tespitlerde bulunmak istiyorum. Nedir...
Konya'da Özel bir Rehabilitasyon merkezinde işe başlamıştım. Zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler vardı. Daha önce hiç böyle bir yerde çalışmamıştım....
Hayata ve insana dokunmayan hiç bir değer toplumun dünyasında nostaljik bir hatıradan başka bir şey değildir. Bu yazımda uzun zamandır...
Son zamanlarda meydana gelen olaylardan ve özellikle öğrencilerimin sorduğu sorulardan hareketle  “hayata bakış açısı” ile ilgili gerekli gördüğüm bir noktaya değinmek istiyorum....
Tefsir çalışmaları geçmişten günümüze müfessirlerin ayetlerin anlamını ve maksadını inceleme çalışmaları olarak görülmektedir. Böylelikle ayetlerin derin manalarını inceleyerek Yüce Yaratıcının bizlere...
Kitap Hakkında: "Tarih, zaman boyutu içinde toplumsal yaşamın her yöndeki gelişme ve değişmelerini sergileyen bir alan olduğu için biz de Türk...
Kitap Hakkında: 1878'de Avusturya idaresine bırakılmak, Boşnakların zihin dünyasını alt üst etmişti. Osmanlılar Balkanlardan çekilmekteydi ve bir Müslüman topluluk olarak Avrupa'nın...