Yahudi Aklı

Yahudi aklını iyi tanı genç kardeşim!!!
Hz. Musa ile Kızıldeniz mucizesine şahit olduktan hemen sonra ineğe tapan bu aklı anlamaya çalış. Allah’ın onları bırakın bu dünyada şerefli kılmayı aşağılık maymunlar olarak nitelediği bu zihniyeti iyi tanımak lazım. Babil sürgünü, Roma Sürgünü ve İspanya sürgününü boş yere yaşamayan her gittiği yerden kovulan bu millet kadar insanlık suçu işlemiş başka bir millet daha yok. Bursa’daki Geruş Sinagogunun adının bile sürgün olduğuna bir bak ve neden hep sürgün bir düşün.
Atası Hz. Musa ve Hz. İbrahim’in tevhit mirasına sahip çıkmayan, dinini para ve mal için tahrif eden, ilerlemiş yaşına rağmen Hz. Zekeriya ve oğlu Hz. Yahya gibi birçok peygamberi öldüren, Hz. İsa’yı çarmıha germek için Roma imparatorluğunun başının etini yiyen bu düşünce biçimini iyi tanı kardeşim. Bu anlayış öyle bir anlayış ki Siyonizim adı altında Yahudilik inancını değil de Yahudilerin yayılması fikrini savunan melun bir anlayış. Arz-ı mevud yalanı ile Ortadoğuyu kana bulayan, bir dini sadece ırka bağlayan ve kendi tanrısına güreş tutturan bu cahiliyeyi iyi tanı!!!
Tevratta yer alan çalmayacaksın, öldürmeyeceksin emirlerinin sadece Yahudileri kapsadığını düşünen, diğerlerini köle olarak gören bu zihnin neden Müslümanlar için önemli olan Kadir Gecesinde saldırdığını, sonra da Yahudi düşmanlığı yapmayın diye dindar mazlum rolüne bürünen iki yüzlü anlayışı çok iyi tanı!!! Almanya’da kendi ırkını saflaştırmak için Yahudi anneden doğmayanları Hitler ile iş yaparak öldürtecek kadar acımasız bu anlayışın başkalarına neler yapacağını bir düşün.
Büyük Dünya liderlerinin neden ağlama duvarına tıpış tıpış gittiğini, Yahudi aklının İsrail’den ibaret olmadığını ve dünyayı sardığını unutma. Tanrı’ın vaadi diye teröre finansal destek verip Türkiye’nin güneyinden, Irak, Suriye, Kuzey Arabistan, İran ve Mısır’a kadar bu topraklarda terörün neden hiç bitmediğini anla artık. Tarihte insanların öldüğünü ama anlayışların hep aynı şekilde devam ettiğini unutma. Sadece Kendinden başkasını insan olarak görmeyen ve bunun tanrının onları kutsal ilan ettiğini düşünen bu zihniyeti iyi tanı!!!.
Tüm dünyaya karşı onları koruyan Osmanlı’yı bölmek için elinden geleni her türlü ahlaksızlığı yapan bu aklı yakından tanı. Çünkü düştüğün an ilk tekmeyi kimin vuracağını bil. Kendi tanrıları adına uydurdukları bu anlayış artık değişmeyeceğine göre sen uyanık olman gerektiğini anla. Sen güçlenmediğin kendini geliştirmediğin aklını kullanıp teknolojiği ve dünyayı yönlendirmediğin sürece bu milletin zulmü devam edecek.
Babil’den kaçtıktan sonra Medine’ye yerleşen daha sonra oradaki yerel halkı birbirine düşüren, Hicretten sonra her fırsatta Resulullah’a tuzak kuran ve onu da öldürmeye çalışan bu kafayı iyi tanı. İyi tanı ki unutma mazlumların sesi bu dünyada sana ihtiyacı var.
Vesselam.