Nasıl Bir Rehberlik?

Öğrencilerimiz anasınıfından itibaren iki temel alanda gelişim göstermektedir.

  1. Akademik Gelişim
  2. Ahlaki Gelişim

Her türlü bilgi ve davranış kirliliği yaşanan 21. yy ortamında öğrencilerimiz her iki alanda değişik engellerler ve önemli tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır.

Türkiye’de yaşayan 21. yy öğrencisi için akademik rehberlik nasıl olmalı?

Türkiye’de bir öğrenci anasınıfından üniversiteden mezun olana kadar Türk Eğitim Sistemi içinde bir gelişime maruz kalmaktadır. Bu nedenle sistemi yakından tanımak ve ona uygun bir yöntem belirlemek gerekir. Ama bunu yaparken öğrencinin doğuştan gelen beyin yapısı iyi tanınmalıdır.

Beyin Yapısı içinde aşağıdaki özellikler test edilmelidir.

  1. Sağ veya Sol Beyin baskınlık düzeyi
  2. Analitik Bellek Düzeyi
  3. Uzun Süreli Bellek Düzeyi
  4. Travma durumu
  5. IQ durumu
  6. İçedönüklük durumu
  7. vb.

Türkiye’de yaşayan 21. yy öğrencisi için ahlaki rehberlik nasıl olmalı?

Her şeyden önce yukarıdaki ölçümler yapılıktan sonra öğrencinin duygusal yapısına göre bir paket program hazırlanmalı ve süreç buna uygun işletilmelidir. Örnek olarak sağ beyni baskı analitik zekası yüksek, hafızası güçlü öğrenciler için drama ve etkinliklerine dayalı bir eğitim yapılmalıdır. Sol beyni baskın analitik zekası yüksek öğrenciler için de öyküyü tamamlama etkinliği ile felsefe ve mantık sorularına dayalı bir eğitim planı uygulanmalı uygulanmalıdır. Gelişim sürecine uygun olarak diğer etkinliklere geçilmelidir.

Unutmamak gerekir ki 21. yy öğrencisinin ahlaki gelişiminde teknoloji önemli bir etken oluğu için teknolojinin nasıl kullanılacağı ile ilgili eğitimler en temel eğitimlerden bir olmalıdır. Yine beyin yapılanmasına göre bu eğitimim metodu da değişecektir.

Detaylar için iletişime geçiniz.